اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش وام خرید و ودیعه مسکن به شورای پول و اعتبار ارجاع شد