اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تأمین اعتبار ایجاد زیرساخت های اصلی در شهرک های صنعتی در سفرهای استانی رئیس جمهور