اتمام ۱۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در آذربایجان‌شرقی اولویت دولت در استان است

اتمام ۱۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در آذربایجان‌شرقی اولویت دولت در استان است