اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عشایر ایلام نیازمند حمایت| زیرساخت های زندگی عشایری فراهم نیست