اتاق‌های ایران و قرقیزستان، تفاهم‌نامه تشکیل کمیته مشترک بازرگانی امضا کردند

اتاق‌های ایران و قرقیزستان، تفاهم‌نامه تشکیل کمیته مشترک بازرگانی امضا کردند