فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …رپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …چراغ لب پله روکار mcr

ساخت وساز نسبت به ۶ سال پیش  ۶۰ میلیون متر مربع کمتر شد!
بازار؛ گروه راه و مسکن: اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که مربوط به مالیات بساز و بفروش ها است از تاریخ یکم فروردین ۹۵ برای سازندگانی که جواز ساخت گرفته و ساختمان خود را ساخته و به فروش رساندند عملیاتی شد. این سازندگان برای اینکه مشمول جریمه و مالیات مضاعف نشوند باید اظهارنامه ‌مالیاتی بدهند چرا که اطلاعات آنها از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت خواهد شد. پس اگر سازندگان مسکن در نظام مالیاتی ثبت نام و اظهارنامه مالیاتی بدهند مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد اما در غیر این صورت اگر سازمان امور مالیاتی مطالبه کند بخشی از جرایم، به خصوص جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی غیر قابل بخشودگی خواهد بود. ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در زمره قوانین ناصواب در این خصوص فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که از بساز و بفروش های مسکن مالیات می گیریم، گفت: شرایطی که در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم وضع شده است و از سال ۹۵ مطرح شده هنوز اجرایی نشده است. ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در زمره همین قوانین ناصواب است که بخش تولید را دچار بحران خواهد کرد.  وی افزود: در طی سال های گذشته بارها و بارها این موضوع را با کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردیم که ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم به نوعی ضد تولید مسکن است. مسکن پیشران در پرداخت مالیات است و از پرداخت مالیات فرار نمی کند اما باید دید که این مالیات ها عادلانه وضع شده است؟  پورحاجت با اشاره به اینکه تمام قوانین وضع شده بعد از سال ۸۸ در حوزه مسکن از پختگی لازم برخوردار نبودند خاطر نشان کرد: قوانین پیش فروش مسکن، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم صنعت پیشران کشور را به چالش کشیده اند.  دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: از سال ۹۱ به این سوی وضعیت تولید مسکن وضعیت نامناسبی پیدا کرد و با یک کاهش ۵۰ درصدی مواجه شد. این کاهش تولید مسکن تنها به خاطر قوانین و رفتارهای ناصواب بوده است. در سال ۹۰ و ۹۱ تولید مسکن ۱۲۰ میلیون متر مربع در کشور بود اما از سال ۹۳ میزان تولید مسکن با افت ۵۰ درصدی مواجه شد.  قوانین ناصواب و ناپخته مسکن را در قول و زنجیر کردیم و متاسفانه گرانی مسکن به ضرر مردم تمام شد. انبوه سازان و سازندگان مسکن مالیات می دهند و باید بدهند اما آیا پرداخت مالیات مشکلی از مردم و متقاضیان مسکن را کاهش می دهد؟ وی تصریح کرد: با قوانین ناصواب و ناپخته مسکن را در قول و زنجیر کردیم و متاسفانه گرانی مسکن به ضرر مردم تمام شد. انبوه سازان و سازندگان مسکن مالیات می دهند و باید بدهند اما آیا پرداخت مالیات مشکلی از مردم و متقاضیان مسکن را کاهش می دهد؟  پورحاجت گفت: بارها این موضوع را با ارسال نامه و جلسات حضوری با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مطرح کردیم و آنها را مجاب کردیم که باید ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود و آنها نیز پذیرفتند. در حال حاضر هزینه های عوارض و مالیات بالغ بر متری یک میلیون تومان بر هزینه تمام شده مسکن اضافه می کند وی افزود: موضوعی که باید به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر هزینه های عوارض و مالیات بالغ بر متری یک میلیون تومان بر هزینه تمام شده مسکن اضافه می کند. در حالیکه این هزینه ها می توانست بر قیمت تمام شده مسکن اضافه نشود و در نهایت نیز به نفع مصرف کننده و متقاضی مسکن تمام شود.  دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: مدتها قبل و از پنج سال پیش گفته بودیم که مسکن گران خواهد شد چرا که ۳۳ درصد خانوار کشور در مسکن های استیجاری زندگی می کنند و همان موقع اعلام کردیم که وضعیت مردم برای تهیه مسکن سخت شده و خواهد شد.