اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتصاب کارکنان بخش کنترل ترافیک هوایی در چند فرودگاه آفریقا