اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفاوت دیدگاه روسیه با چین در نظم پساغربی؛ دو قطب جنوب جهانی همدیگر را دفع می کنند یا جذب؟