اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی برنامه دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در کارگروه مشترک