عرضه مستقیم محصولات پتروشیمی جم در نمایشگاه پلاست اوراسیای ترکیه

عرضه مستقیم محصولات پتروشیمی جم در نمایشگاه پلاست اوراسیای ترکیه