اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رشد ۹۳۰۰ برابری بودجه شرکتهای دولتی از سال ۵۷ | تنها ۳ درصد خصوصی سازیها در دولت دهم واقعی بود