اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفاهم نامه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با خراسان جنوبی از تفاهم نامه های موفق است