اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تمرکز ترکیه و چین بر توسعه کریدور میانی؛ همسویی یک کمربند_یک جاده و کریدورهای خزر