اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۲۰۰ دستگاه کارتخوان در فروشگاه های استان سمنان نصب شد