بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی … مرکز خرید چوب کاسپیندوزینگ پمپ .مترینگ پمپتعمیر تلویزیون پاناسونیک

سختی کسب و کار در ایران چقدر است؟/ بررسی ۱۰ شاخص بانک جهانی
بازار؛ گروه بین الملل: به اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر شاخص سهولت کسب و کار جایگاه ۱۲۷ را دارد. این سازمان برای محاسبه شاخص سهولت کسب و کار ایران ده فاکتور را مورد بررسی قرار داده که در ادامه جزییات آن مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که تمامی فاکتورها وزن مشابهی در محاسبه شاخص نهایی دارد. اولین عامل مهم در تهیه شاخص سهولت کسب و کار، شاخص شروع کسب و کار است که این شاخص برای ایران برابر با ۶۷.۸ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۷۸ را دارد. برای تهیه شاخص شروع کسب و کار به مسایلی از قبیل تعداد پروسه هایی که باید یک فرد طی کند تا بتواند کسب و کار خود را شروع کند، زمان لازم برای طی شدن این مراحل و هزینه لازم برای  این کار توجه شده است که برای کشور ایران تعداد پروسه ها برابر با ۱۰.۵ عدد، زمان لازم برای طی شدن این مراحل ۷۲.۵ روز و هزینه لازم برای آن برابر با ۱.۱ درصد سرانه درآمد سالانه است. دومین عامل مهم دریافت مجوزهای ساختمانی است که این شاخص برای ایران برابر با ۷۱.۲ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا جایگاه ۷۳ را دارد. این مجوزها بیشتر برای ساخت انبار و سوله استفاده می شود. برای دریافت این مجوزها در ایران باید ۱۶ مرحله طی شود و ۱۳۰ روز زمان مورد نیاز است. هزینه لازم برای دریافت مجوزها برابر با ۶.۳ درصد  ارزش انباری است که ساخته می شود و شاخص کنترل کیفی ساختمان ها در ایران برابر با ۱۳.۵ است در حالیکه حداکثر این شاخص برابر با ۱۵ و حداقل آن برابر با صفر است. شاخص سوم و چهارم شاخص دریافت برق سومین شاخص مورد مطالعه است که این شاخص برای ایران برابر با ۶۹.۴ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۱۳ را دارد. بانک جهانی اعلام کرده است برای دریافت انرژی برق برای واحدهای کارگاهی و کسب و کارهای نوپا به طور متوسط باید ۶ مرحله در ایران طی شود و ۷۷ روز زمان برای این کار مورد نیاز است. هزینه این کار برابر با ۷۴۶ درصد سرانه درآمد است و در نهایت شاخص قابلیت اعتماد به عرضه و شفافیت تعرفه برابر با ۵ اعلام شده است که حداکثر این شاخص ۸ است. به این معنا که در صورت کسب شاخص ۸، می توان به عنوان کشوری معرفی شد که عرضه انرژی برق به صورت مداوم برای کسب و کارانجام می شود و شفافیت کامل در زمینه وضع تعرفه های مرتبط با صنعت برق وجود دارد.  چهارمین شاخص را می توان سهولت ثبت ملک دانست که برای ایران برابر با ۶۸.۱ درصد است. ایران رتبه ۷۰ را در میان ۱۹۰ کشور دارد. برای ثبت ملک مورد نیاز برای کسب و کار باید ۶ مرحله طی شود که طی کردن این مراحل ۳۱ روز زمان نیاز دارد و هزینه ای معادل ۳.۸ درصد ارزش ملک را میز نیاز دارد. شاخص کیفیت اداره زمین در این بخش مد نظر قرار می گیرد که برای ایران برابر با ۱۶ است. شاخص کیفیت اداره زمین، شاخصی بین صفر تا ۳۰ است. شاخص پنجم و ششم پنجمین شاخص دریافت اعتبار است که برای ایران ۵۰ درصد است. ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا جایگاه ۱۰۴ را از نظر شاخص دریافت اعتبار توسط کسب و کار دارد. در تهیه این شاخص دو زیرشاخص مد نظر قرار گرفته است. یکی شاخص قدرت حقوق قانونی است که شاخصی بین ۰ تا ۱۲ است و برای ایران این شاخص برابر با ۲ اعلام شده است. شاخص دیگر، شاخص عمق  اطلاعات اعتباری است که برای ایران برابر با ۸ است، حداکثر این شاخص برابر با ۸ است. دو فاکتور مهم دیگر در تهیه این شاخص، شاخص پوشش ثبت اعتبارات است که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰.۳ درصد از بزرگسالان ایران تحت پوشش آن قرار داشتند و فاکتور بعدی `پوشش دایره اعتبارات است که ۶۰.۷ درصد از بزرگسالان ایران را در بر می گرفت. ششمین شاخص، حمایت از سرمایه گذاران خرد است که در ایران برابر با ۴۰ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را دارد. برای تهیه این شاخص فاکتورهایی از قبیل شاخص بدهی مدیر ارشد مد نظر قرار گرفته است که برای ایران برابر با ۴ است. این شاخص در حالت کلی بین صفر تا ده قرار دارد. شاخص های دیگری از قبیل شاخص حقوق سهامداران، شاخص مالکیت و کنترل سرمایه و شاخص شفافیت عملکرد مالی شرکت در این بخش در نظر گرفته شده است. شاخص هفتم و هشتم هفتمین فاکتور مورد مطالعه شاخص پرداخت مالیات ها است که برای ایران برابر با ۵۹.۵ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۴۴ را دارد. در تهیه این شاخص تعداد دفعات پرداخت در سال اهمیت دارد که برابر با ۲۰ بار است و تعداد زمان لازم برای طی شدن پروسه های پرداختهای مالیاتی که برابر با ۲۱۶ ساعت در هر سال است. برای ایران مجموع مالیات و نرخ مشارکت نیز اهمیت دارد که برابر با ۴۴.۷ درصد سود خالص شرکت ها در ایران است. هشتمین شاخص، شاخص تجارت برون مرزی است که برای ایران برابر با ۶۶.۲ درصد است و ایران در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۳ را در این شاخص به خود اختصاص داده است. چندین مساله در این بخش اهمیت دارد از جمله زمان لازم برای صادرات و واردات و هزینه صادرات و واردات. شاخص نهم و دهم نهمین شاخص در این بخش، شاخص اجرای قرارداد بود که این شاخص برای ایران برابر با ۵۸.۲ درصد است و جایگاه ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا برابر با ۹۰ است. برای اجرای قراردادها به طور متوسط ۵۰۵ روز زمان در ایران مورد نیاز بود و هزینه لازم برای این کار در ایران برابر با ۱۹.۳ درصد ارزش قرارداد است. شاخص کیفیت پروسه های قضاوت در ایران برابر با ۵ است که حداکثر شاخص برابر با ۱۸ است. دهمین شاخص هم حل کردن مساله ورشکستگی است. در ایران این شاخص برابر با ۳۵.۱ درصد است که در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۳۳ را به خود اختصاص داده است. برای تهیه این شاخص، مسایلی از قبیل نرخ بازسازی  مد نظر قرار می گیرد که برای  ایران برابر با ۳۶.۱ سنت به ازای هر دلار است. زمان لازم برای حل مشکل ورشکستگی برابر با ۱.۵ سال است و هزینه مورد نیاز برای این کار ۱۵ درصد درآمد است. یکی از شاخص های زیر مجموعه شاخص حل کردن مساله ورشکستگی، شاخص چهارچوب قدرت ناتوانی در بازپرداخت بدهی است که برابر با ۵ است. حداکثر این شاخص در دنیا برابر با ۱۶ است.