۲۵ میلیون جفت پایپوش طی امسال در قم تولید می‌شود

۲۵ میلیون جفت پایپوش طی امسال در قم تولید می‌شود