اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در تدوین برنامه هفتم توسعه، به توسعه منطقه‌ای توجه شود