توضیحات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص عرضه اولیه ۱۰ درصد از پالایشگاه شازند

توضیحات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص عرضه اولیه ۱۰ درصد از پالایشگاه شازند