آموزشگاه موسیقی سیحونسمساری در غرب تهرانقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …فروش بالابر نفری

بازار سرمایه چه با حقوقی‌ها و چه غیر حقوقی‌ها موفق نبود
سید کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود از روند فعلی بازار سرمایه در کشور، گفت: دولت برای اینکه بتواند حقوق کارکنان خود را در شرایط فعلی، یعنی شرایطی که با تحریم ها و همچنین اپیدمی کرونا مواجه هستیم، پرداخت کند ،بازار بورس و سرمایه را فعال کرد. وی افزود: با این حال بازار سرمایه متاسفانه به دلیل سوءمدیریت نتوانست چه با حقوقی ها و چه غیر حقوقی ها موفق عمل کند. این نماینده مجلس اظهارداشت: متاسفانه شرایط بازار سرمایه در کشور در خط قرمز خود قرار دارد و باید برای آن فکری کرد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا سهامدارن خرد باید با تحقیق و بررسی دقیق تری وارد این بازار شوند و بدون برنامه وارد بازار نشوند. دلخوش بیان داشت: به هر حال اگر به هر طریقی اقتصاد کشور آسیب ببیند، قطعا ملت از آن آسیب خواهد دید. این نماینده مجلس اظهارداشت: بنده با این شرایط آینده بازار بورس را خوب ارزیابی نمی کنم.