اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مثنوی ۷۰ من احداث پتروشیمی های فارس| وعده هایی که دود می شود