اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصمیم ایران و عمان، افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری است