اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توسعه شبکه ریلی در مسیر کریدور شمال- جنوب| راه آهن کاسپین به افتتاح نزدیک شد