اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آزاد سازی واردات، خودرو هایی را قرمز کرد