لزوم تخصیص تسهیلات کم‌بهره ویژه خیاطان شهرستان ملایر

لزوم تخصیص تسهیلات کم‌بهره ویژه خیاطان شهرستان ملایر