اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضعف زیرساخت‌ها در روستاهای غربی ایران؛ آمارهای مهاجرت هر سال افزایش پیدا می کند