نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم| لزوم حمایت بانک ها از تولید

نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم| لزوم حمایت بانک ها از تولید