اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده است