اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

داشتن بازارهای صادراتی قوی؛ اقتصاد کشاورز و سلامت محصولات را تضمین می کند