اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیکاری کارگران ساختمان در مناطق سردسیر حادتر است