اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با افزایش موارد کرونا، پکن کار از خانه را تمدید کرد