اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خروج «نفیو» هماهنگی تیم هسته ای آمریکا را بیشتر می کند| اعضای برجام دنبال منافع خود هستند نه ایران