اوپک پنجمین سالروز توافق وین را گرامی داشت

اوپک پنجمین سالروز توافق وین را گرامی داشت