اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بارندگی عامل نوسان و افزایش قیمت پیاز است