اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیری علیه طرح جوانی جمعیت؛ شیرخشک با حذف ارز ترجیحی و بودجه ناکافی گران می شود