اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وضعیت بحرانی در میناب| روستاهای مازغ بالا و پایین تخلیه شد