اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش نابرابری اقتصادی به دنبال تداوم بحران کرونا؛ خطر در کمین طبقه متوسط در آسیا