اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اضافه شدن یک میلیون مؤدی جدید به آمار مالیات پردازان| مالیات، جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه می شود