اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ساختار فروش سم و کود کشور غلط است| تولیدکننده ها قدرت استاندارد سازی را ندارند