اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شکل گیری پرچم نزولی در نمودار قیمت زیلیکا| احتمال اصلاح شدید قیمت وجود دارد