نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرشدستگاه ماساژور و فیزیوتراپی گردن …بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …

جایگاه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب و کار در ۲۰۲۰
بازار؛ گروه بین الملل: از سال ۲۰۰۲ میلادی تا کنون، هر ساله گزارش سهولت انجام کار توسط بانک جهانی ارایه می شود و ۱۹۰ کشور دنیا با هدف ارزیابی قوانین مرتبط با بخش کسب و کار و قدرت اجرایی این قوانین و سهولت شروع کار در آنها مورد مقایسه قرار می گیرند. هدف اصلی تهیه این گزارش بررسی وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط برای شروع کسب و کار، در جریان انجام کار و در نهایت در زمان تصمیم گیری برای پایان دادن به کسب و کار در صورت ورشکستگی است. برای تهیه این گزارش ابعاد مهمی از فضای قانونی بازار کار کشورها که به شرکتهای کوچک و متوسط ارتباط دارد در نظر گرفته می شود. فضای قانونی شامل شاخص های کمی در زمینه قوانین مربوط به شروع کسب و کار، دریافت مجوزهای ساختمانی، دریافت انرژی برق، سهولت ثبت ملک، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران کوچک، تجارت برون مرزی، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و پایبندی به آنها و در نهایت چگونگی مواجهه با مساله ورشکستگی و بحران های مرتبط با آن می شود. طبق گزارش تهیه شده در سال ۲۰۲۰ میلادی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر سهولت انجام کار در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد و شاخص سهولت انجام کار در ایران برابر با ۵۸.۵ درصد است. جایگاه ایران از نظر شروع کار در دنیا برابر با ۱۷۸، از نظر دریافت اجازه های ساختمانی ۷۳، از نظر دریافت اعتبارات ۱۰۴، از نظر حمایت از سرمایه گذاران کوچک ۱۲۸، از نظر تجارت های برون مرزی ۱۲۳، از نظر دریافت انرژی برق ۱۱۳، از نظر پرداخت مالیات برابر با ۱۴۴، از نظر اجرای قراردادها ۹۰، از نظر حل کردن مشکل ورشکستگی ۱۳۳ و از نظر ثبت ملک ۷۰ در میان ۱۹۰ کشور مورد مطالعه است. پایین ترین جایگاه ایران در بخش شروع کسب و کار بر مبنای این گزارش، پایین ترین رتبه ایران به بخش شروع کسب و کار اختصاص دارد. ایران در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۷۸ را از نظر شروع کسب و کار و قوانین دست و پاگیر مرتبط با این بخش دارد. شاخص ایران در بخش شروع کسب و کار برابر با ۶۷.۸ درصد است و عواملی از قبیل تعداد فرایندهایی که برای شروع کسب و کار باید طی شود، زمان لازم برای  طی کردن این مراحل، هزینه لازم برای شروع کار و در نهایت میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع کار مد نظر قرار می گیرد. به طور متوسط باید مردان ۱۰ مرحله و زنان ۱۱ مرحله را برای شروع کسب و کار طی کنند. متوسط زمان لازم برای شروع کار در ایران ۷۲.۵ روز است (۷۲ روز برای مردان و ۷۳ روز برای زنان) و هزینه طی کردن این مراحل و شروع کار برابر با ۱.۱ درصد درآمد سرانه است. این در حالیست که تعداد مراحل لازم برای شروع کسب و کار در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۶.۵ مرحله برای مردان و ۷.۱ مرحله برای زنان است و زمان لازم برای طی شدن این مراحل برای مردان ۱۹.۷ روز و برای زنان ۲۰.۳ روز است و هزینه ای برابر با ۱۶.۷ درصد درآمد سرانه آنها دارد. ایران در زمره کشورهایی در دنیا است که هزینه شروع کار در آن بسیار پایین است و این فاکتور مهم و مثبتی است.  شاخص ایران در بخش شروع کار از متوسط شاخص خاورمیانه و شمال افریقا پایین تر است و از اغلب کشورهای این منطقه هم پایین تر است. طبق اطلاعات ارایه شده در این گزارش شاخص شروع کسب و کار در کشور عراق برابر با ۷۷.۳ درصد است و این کشور جایگاه ۱۵۴ را دارد و  در کشورهای اردن و عمان و امارات به ترتیب برابر با ۸۴.۵ درصد،۹۳.۵ درصد و ۹۴.۸ درصد است و اردن جایگاه ۱۲۰ این فهرست، عمان جایگاه ۳۲ و امارات جایگاه ۱۷ را دارد. متوسط شاخص برای کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۸۴ درصد است. بالاترین جایگاه در بخش سهولت ثبت ملک است بهترین جایگاه ایران از نظر سهولت ثبت ملک است که از این نظر ایران جایگاه ۷۰ را دارد و شاخص محاسبه شده برای این بخش برابر با ۶۸.۱ درصد است. در این بخش هم فاکتورهای مشابهی شامل  تعداد فرایندهای لازم برای ثبت ملک، زمان لازم برای این کار، هزینه  لازم برای ثبت ملک به نسبت ارزش آن و در نهایت کیفیت شاخص اداره زمین در نظر گرفته می شود. از نظر شاخص سهولت ثبت ملک، ایران وضعیت بهتری نسبت به کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دارد و شاخص ثبت ملک در این کشور برابر با ۶۸.۱ درصد است در حالیکه متوسط شاخص در خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با ۶۳.۴ درصد است. طبق این گزارش عراق در جایگاه ۱۲۱ دنیا از نظر ثبت ملک قرار دارد و شاخص ۵۷.۳ درصد را دارد در حالیکه این شاخص برای کشورهای اردن و عمان و امارات به ترتیب برابر با ۶۶.۴ درصد،۷۳ درصد و ۹۰.۱ درصد است و این کشورها جایگاه ۷۸ ، ۵۲ و ۱۰  را در دنیا به خود اختصاص داده اند. فرایندهای لازم برای ثبت ملک در ایران ۶ عدد است و برای این کار تنها ۳۱ روز زمان مورد نیاز است در حالیکه در خاورمیانه و شمال افریقا به طور متوسط ۵.۴ پروسه طی می شود و ۲۶.۶ روز زمان مورد نیاز است. هزینه ثبت ملک در ایران برابر با ۳.۸ درصد ارزش ملک است در حالیکه در خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۵.۶ درصد ارزش ملک اعلام شده است و شاخص کیفیت اداره زمین در ایران برابر با ۱۶ اعلام شده است که حداکثر این شاخص برابر با ۳۰ است و شاخص مذکور در خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۱۴.۶ است.