اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعرفه های گازی نان کوره داران را آجر کرد| قبوض میلیونی و بیکاری کارگران