۳۲ هزار واحد مسکونی در ایلام ساخته می‌شود

۳۲ هزار واحد مسکونی در ایلام ساخته می‌شود