فرچه غلطکیدستگاه اسکراب التراسونیک تاچ بیوتی …برس سیمیفروش پلی آمید

انجام کشت راتور در ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان
به گزارش بازار به نقل از سازمان جهاد کشاورزی گیلان،مسعود الماسی در حاشیه برگزاری روز مزرعه پرورش راتون در روستای دریاسر شهرستان لنگرود از  پیش بینی تولید  ۹۰ هزار تن راتون به ارزش اقتصادی یک هزار میلیاد تومان در گیلان خبر داد و افزود: سال گذشته  در ۸۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان پرورش راتون انجام گرفت که ۷۶ هزار تن راتون به ارزش اقتصادی ۸۳۶ میلیارد تومان برداشت شد. وی با تشریح کشت دوم در سایر محصولات خاطر نشان کرد: کشت دوم در سایر محصولات شامل پاچ باقلا، باقلا برکت، سبزیجات برگی و غده ای و شبدر در ۳۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان انجام  که پیش بینی می شود ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش اقتصادی ۲ هزار میلیارد تومان برداشت شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه  سال گذشته کشت دوم بدون راتون "در سایر محصولات" در ۳۲ هزار و ۸۲۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان انجام گرفت که ۳۰۰ هزار تن محصول به ارزش اقتصادی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت شده ادامه داد: پرورش راتون زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که برداشت اول برنج در شرایط حدود ۸۵ درصد رسیدگی خوشه صورت گرفته و ساقه های باقیمانده از برداشت اول از سبزینگی برخوردار باشد. وی بیان داشت: با اعمال توصیه های فنی  امکان برداشت محصول مناسب و اقتصادی حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد محصول برداشت اول با صرف کمترین هزینه ها وجود دارد، در شرایط آب و هوایی گیلان و به منظور پیشگیری از اثرات کاهش دما و بارندگی های فصلی مناسب ترین شیوه پرورش راتون، برداشت محصول اصلی از ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۵ سانتی متری سطح زمین و پرورش به روش ایستاده است. مسعود الماسی  با تاکید بر اینکه تقریبا تمامی ارقام کیفی و محلی برنج رایج در استان گیلان از استعداد راتون زایی خوبی برخوردارند و ضمن اینکه کنترل دام های اهلی به ویژه گاو ، گاومیش و گوسفند در زمان پرورش راتون توسط روستاییان ضروری  و نیازمند به عزم عمومی است اظهار داشت: شالیکاران استان گیلان، با پرورش راتون پس از برداشت برنج و کشت و کار محصولات ثانویه در اراضی شالیزاری باعث توسعه کشت دوم و رونق تولید می شوند.