اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تنها بانک مسکن به تکالیف خود در نهضت ملی مسکن عمل کرده است