ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزماساژ گان سایکل تیری مدل MG 06کپی و پرینت ارزان

نزدیکترین فرد به کرسی ریاست سازمان بورس را بشناسید
بازار؛ گروه بورس: با جدی شدن رفتن حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و پذیرش احتمالی استعفای وی، نام یک گزینه بیشتر از گزینه های دیگر برای ریاست سازمان بورس مطرح شده است.  دکتر حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران که از سال ۹۴ مدیرعامل این بورس شده است، دکترای مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی داشته و از تحصیلکردگان دانشگاه امام صادق(ع) است. برخی از تحلیلگران معتقدند سلطانی نژاد توانسته تاثیر مثبتی بر بورس کالا در سالهای مدیریت خود داشته باشد و بورس کالا در زمان وی بزرگتر و کارآمدتر از گذشته شده است. از سوابق مدیریتی دیگر سلطانی نژاد می توان به مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مدیرعاملی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی، عضو هیات داوری بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله، مشارکت فعال در طراحی بورس انرژی ایران، مدیر بورس منطقه ای کرج، مدیر بورس منطقه ای کرمان، عضو هیات مدیره شرکت الوان ثابت به نمایندگی از سرمایه گذاری امید، عضو هیات مدیره شرکت پشتیبانی احداث صنایع ایران و کارشناس ارشد سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اشاره کرد. سلطانی نژاد همچنین تالیف کتاب مدل ارتباطی بورس های اوراق بهادار کشورهای اسلامی (SAMIP) را انجام داده و  عضو کمیته مطالعات بهره و همکاری در ترجمه کتاب بهره و سرمایه است.  از برنامه های موفق وی توجه ویژه به تحلیل بنیادی و به روز کردن آن است، یکی از اولین نفراتی که نسبت PEG را به روز کرده وی است، این نسبت، رابطه ویژه بین قیمت درآمد به رشد است که نسبت به روزتری در مقایسه به PبهE است.  یکی دیگر از سوابقی که وی را به صندلی سازمان بورس نزدیک کرده تحقیق درباره افزایش سواد مالی تازه واردان بورسی و بررسی ویژه حباب های قیمتی در بازار سرمایه است که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت بازار بسیار کارآمد است.