اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایست کشتی ها در لنگرگاه ها| سیلوها پر و دامداری ها خالی