اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر جهاد کشاورزی نسبت به خرید تضمینی کشمش اقدام کند