اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گازپروم انتقال گاز طبیعی به ایتالیا را از سر گرفت