اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرکت های هواپیمایی خارجی از ارز دولتی استفاده می کنند