اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احتمال تجدید ساختار در روابط ایران و هند| دست دهلی بازتر می‌شود